Bewoners in actie

Video analyse (Amsterdam)

 

De Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen heeft de Ontwerp-Luchtvaartnota kritisch-humoristisch geanalyseerd.

 

Korte metten met de Luchtvaartnota (4 minuten):
https://youtu.be/Z3HYM0nZ-L4

 

De Luchtvaartnota gefileerd (22 minuten):
https://youtu.be/gUL7ZFA743A

Overlast in beeld (Aalsmeer)

 

In de videofilm Aalsmeer kiest voor leefbaarheid delen inwoners van de gemeente Aalsmeer hun ervaringen betreffende de hinderbeleving van het vliegverkeer.

 

De film is gemaakt op initiatief van de gemeenteraad om de landelijke beleidsmakers en politici een beeld te geven hoe onze inwoners de overlast ervaren.

Enquête (Uithoorn)

 

Het Platform Uithoorn Schiphol Hinderbeperking (Push) wilde een enquête gaan uitvoeren in de zwaarst getroffen wijken. De gemeente stelde daarop een enquête voor heel Uithoorn voor. In overleg met raadsleden zijn suggesties gedaan voor vragen. De enquête is goed uitgevoerd qua statistiek, representativiteit en controle op fraude.

 

Met SurveyMonkey is overigens ook zelf  gemakkelijk een enquête te maken, voor als je liever zelf aan de slag wil en/of de gemeente niet wil.

Geluidsonderzoek (Oegstgeest)

 

Oegstgeest Zonder Vlieghinder (OZV) heeft onderzoek gedaan naar geluidsoverlast van vliegtuigen in de regio Leiden. De uitkomsten van het rapport (On)gehoorde geluidsschade van Schiphol zijn schokkend.

Economisch onderzoek (Amsterdam)

 

De Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen (KAS) heeft twee economen gevraagd onderzoek te doen naar de hub-functie van Schiphol. Conclusie: de betekenis van Schiphol voor de nationale economie en die van de regio Amsterdam is geringer dan van overheidswege wordt beweerd.

 

Op 26 november is het rapport Luchtvaart uit balans gepresenteerd, eerst als petitie aan de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat, daarna aan pers en publiek.

Hier is ruimte voor jullie actie!