Bewoners in actie

Videopresentaties (Amsterdam)

 

Platform Vliegoverlast Amsterdam (voorheen Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen) produceert video’s om de positie van bewoners die last hebben van vliegtuigen te versterken.

 

Laatste video (1 maart 2021): Rutte, de burgers en de luchtvaart

 

Videokanaal

Overlast in beeld (Aalsmeer)

 

In de videofilm Aalsmeer kiest voor leefbaarheid delen inwoners van de gemeente Aalsmeer hun ervaringen betreffende de hinderbeleving van het vliegverkeer.

 

De film is gemaakt op initiatief van de gemeenteraad om de landelijke beleidsmakers en politici een beeld te geven hoe onze inwoners de overlast ervaren.

Enquête (Uithoorn)

 

Het Platform Uithoorn Schiphol Hinderbeperking (Push) wilde een enquête gaan uitvoeren in de zwaarst getroffen wijken. De gemeente stelde daarop een enquête voor heel Uithoorn voor. In overleg met raadsleden zijn suggesties gedaan voor vragen. De enquête is goed uitgevoerd qua statistiek, representativiteit en controle op fraude.

 

Met SurveyMonkey is overigens ook zelf  gemakkelijk een enquête te maken, voor als je liever zelf aan de slag wil en/of de gemeente niet wil.

Geluidsonderzoek (Oegstgeest)

 

Oegstgeest Zonder Vlieghinder (OZV) heeft onderzoek gedaan naar geluidsoverlast van vliegtuigen in de regio Leiden. De uitkomsten van het rapport (On)gehoorde geluidsschade van Schiphol zijn schokkend.

Economisch onderzoek (Amsterdam)

 

De Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen (KAS) heeft twee economen gevraagd onderzoek te doen naar de hub-functie van Schiphol. Conclusie: de betekenis van Schiphol voor de nationale economie en die van de regio Amsterdam is geringer dan van overheidswege wordt beweerd.

 

Op 26 november is het rapport Luchtvaart uit balans gepresenteerd, eerst als petitie aan de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat, daarna aan pers en publiek.

Hier is ruimte voor jullie actie!