2014 Handboek Basiskennis Vliegtuiggeluid Fred van Deventer

Publicatie 2014 (versie 1410)

Uit het voorwoord:

In Nederland wordt veel gepraat over luchtvaartlawaai. Om verstandig mee te kunnen praten is een zekere basiskennis nodig. Deze reader beoogt in vogelvlucht die basiskennis te geven. Het is zeker geen volledige verhandeling over het geluidsbeleid dat in Nederland ten aanzien van de luchtvaart wordt gevoerd. Als de lezer de officiële stukken die de overheid en andere instanties publiceren, na lezing van deze reader beter begrijpt, is het doel bereikt. Het gaat hier vooral over “wat” en “hoe”, veel minder over “waarom”. Over “waarom” zijn vele boeken vol te schrijven. Ook kan deze reader een functie hebben als handboek om de vraag “hoe zat het ook al weer” snel te beantwoorden. De tekst is zo eenvoudig mogelijk en voor geïnteresseerde leken begrijpelijk gehouden. Technisch jargon is tot het onvermijdelijke minimum beperkt.

Deze reader is de opvolger van de reader “Basiskennis geluidzonering luchtvaart” die voor het laatst in 2005 is geactualiseerd.