Onze standpunten

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer
22 april 2023

Herriecompensatie doorbraak, krimp Schiphol beter

Lees meer
14 april 2023

Omwonenden Schiphol weigeren TBS

Lees meer
9 maart 2023

Geluidsnormen Schiphol niet oprekken maar hinder beperken

Lees meer
10 januari 2023

Minister blijft ten onrechte sturen op te hoog volume Schiphol

Lees meer
29 november 2022

Groot Baanonderhoud Schiphol 2023

Lees meer
17 juli 2022

Kader Netwerkkwaliteit Schiphol

Lees meer
13 juli 2022

NOS Journaal: Eerste stap naar serieuze krimp van Schiphol

Lees meer
11 mei 2022

Chaos op Schiphol is niet nodig

Lees meer
3 mei 2022

Chaos Schiphol te wijten aan te grote hubfunctie

Lees meer
2 april 2022

Bewoners keuren hinderreductieplan Schiphol af

Lees meer
24 maart 2022

Kwantificeer de uitgangssituatie van het luchtvaartbeleid 2022

Lees meer
22 februari 2022

Petitie ORS & WTL over krimp Schiphol

Lees meer
16 december 2021

Met de Maatschappelijke Raad Schiphol naar optimale luchtvaart

Lees meer
4 november 2021

Burgervisie Schiphol geeft richting

Lees meer
21 oktober 2021

Optimaliseer Schiphol voor een goed vestigingsklimaat

Lees meer
9 september 2021

Zonder krimp Schiphol geen woningbouw Randstad

Lees meer
22 juni 2021

De ongemakkelijke waarheid van falend luchtvaartbeleid

Lees meer
28 mei 2021

Shell-uitspraak geldt ook voor luchtvaart

Lees meer
21 mei 2021

Brief aan tweede kabinetsinformateur

Lees meer
27 april 2021

Luchtvaartbeleid in het coalitieakkoord

Lees meer
22 april 2021

Ongehoorde vliegtuighinder

Lees meer
11 april 2021

MinderHinderSchiphol?

Lees meer
29 maart 2021

Zienswijze LBV1 Schiphol

Lees meer
9 maart 2021

Ruim honderd organisaties roepen politiek op tot krimp luchtvaart

Lees meer
26 februari 2021

Omwonenden eens met nachtsluiting Schiphol

Lees meer
25 februari 2021

Bezwaren tegen luchtruimherziening

Lees meer
5 februari 2021

Nederland heeft genoeg aan maximaal 350.000 vluchten op Schiphol

Lees meer
3 februari 2021

Permanente burgerparticipatie Schiphol nodig

Lees meer
20 januari 2021

Helpen ‘wonderramen’ tegen vliegtuiglawaai?

Lees meer
8 december 2020

Petities aan Tweede Kamer over Luchtvaartnota

Lees meer
3 december 2020

Groeimodel en rechtsbescherming Schiphol deugen niet

Lees meer
26 november 2020

Luchtvaartnota mislukt, Parlement aan zet

Lees meer
1 oktober 2020

Commissie Cohen pleit voor permanente bewonersparticipatie luchtvaart

Lees meer
30 september 2020

Van Hinderbeperking naar Omgevingskwaliteit

Lees meer
17 juli 2020

Omwonenden Schiphol: versoepelen geluidsregels onbespreekbaar

Lees meer
9 juli 2020

Zienswijze Luchtvaartnota ORS bewonersdelegatie

Lees meer
22 juni 2020

Aan onze volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer, provincies en gemeenten rond Schiphol

Lees meer
17 juni 2020

Hinderbeperking die écht werkt

Lees meer
16 mei 2020

Luchtvaartnota vervolgt doodlopende weg

Lees meer
14 mei 2020

Voorkom overbodig vliegverkeer bij herstel van Schiphol

Lees meer
28 april 2020

Maak Schiphol en KLM sterker met slim internationaal vervoer

Lees meer
26 april 2020

‘Steunpakket KLM biedt kans voor verminderen hinder Schiphol’

Lees meer
6 april 2020

‘Voorwaarden aan staatssteun luchtvaart’

Lees meer
3 april 2020

Schiphol misleidt omwonenden met vragenlijst

Lees meer
16 maart 2020

Lancering website Schiphol verbaast omwonenden

Lees meer
11 februari 2020

Bewonersdelegatie schortte overleg over toekomst Omgevingsraad op

Lees meer
11 februari 2020

Participatie is geen gunst maar een recht

Lees meer
7 februari 2020

ORS bewoners vragen Eerste Kamer om Omgevingswet terug te zenden naar Tweede Kamer

Lees meer
4 februari 2020

Stikstofuitstoot kan omlaag door krimp van onnodige luchtvaart

Lees meer
24 januari 2020

Echte bewonersparticipatie is integrale, permanente en professionele participatie

Lees meer
15 januari 2020

Stikstofreductie: economie kan krimp luchtvaart makkelijk aan

Lees meer
11 januari 2020

Impasse Schiphol niet nieuw

Lees meer
20 december 2019

Schiphol komt weer met groeiplan, maar moet juist krimpen

Lees meer
18 december 2019

Betere aansturing Schiphol hoognodig

Lees meer
13 december 2019

Participatie of confrontatie?

Lees meer
1 oktober 2019

Position paper Schiphol op zee

Lees meer
23 september 2019

Schiphol Gebruiksprognose 2020 deugt niet

Lees meer
10 september 2019

Een getal is geen visie

Lees meer
3 september 2019

Position paper Geen groei meer op krediet

Lees meer
15 juli 2019

Overheid, u bent er voor de burger, niet voor de luchtvaart

Lees meer
4 juli 2019

Groeiplan voor Schiphol is onbehoorlijk bestuur

Lees meer
28 juni 2019

Gevaren ultrafijnstof extra reden voor verlengen groeistop Schiphol

Lees meer
12 juni 2019

Governance & Participatie Luchtvaart

Lees meer
14 mei 2019

Voorkom onnodige groei Schiphol

Lees meer
13 april 2019

Uitgangspunten Luchtvaartnota moeten scherper

Lees meer
26 maart 2019

Maak einde aan rechteloosheid rondom Schiphol

Lees meer
30 januari 2019

Ontwikkel Schiphol in balans met de omgeving

Lees meer
23 januari 2019

Geen uitvluchten meer op Schiphol

Lees meer
17 januari 2019

Persbericht: Bewoners unaniem voor groeistop Schiphol

Lees meer
10 januari 2019

ORS-bewonersgeleding tegen groei Schiphol

Lees meer
1 januari 2019

Schiphol mag niet, kan niet en hoeft niet te groeien

Lees meer
7 december 2018

Is er ruimte voor wonen en vliegen?

Lees meer
2 december 2018

Sjoemel MER Schiphol moet van tafel

Lees meer
26 november 2018

Milieueffectrapport Schiphol deugt niet

Lees meer
14 november 2018

Zeebaan dichterbij?

Lees meer
4 oktober 2018

Actieplan groene luchtvaart onhaalbaar

Lees meer
24 september 2018

Gebruiksprognose Schiphol 2019 afgekeurd

Lees meer
18 september 2018

ORS-advisering Schiphol na 2020

Lees meer
8 september 2018

Uitkoop mag geen afkoop worden

Lees meer
6 september 2018

Ernstige hinder Schiphol met 50% toegenomen

Lees meer
24 augustus 2018

Nadeel vliegtaks is fabeltje

Lees meer
28 juni 2018

Veiligheidsrisico’s vliegverkeer Schiphol zwaar onderschat

Lees meer
23 juni 2018

Vijf redenen waarom Schiphol niet kan groeien

Lees meer
25 mei 2018

Grote doorbraak in verzet tegen groei Schiphol

Lees meer
15 mei 2018

Aanbieding manifest LBBL aan Kamercommissie IenW

Lees meer
15 april 2018

Governancestructuur of bewonersparticipatie?

Lees meer
11 april 2018

Waarom zijn omwonenden Schiphol juist nu zo boos?

Lees meer
11 april 2018

Schiphol in goede banen leiden

Lees meer
27 maart 2018

Nieuw uitstel MER niet zonder gevolgen

Lees meer
12 maart 2018

Schiphol en provincies leggen Omgevingsraad lam

Lees meer
9 maart 2018

Protest @Omgevingsraad Schiphol tegen ‘schiphollen’ van Schiphol-overleg

Lees meer
8 maart 2018

Schiphol onttrekt zich aan afspraak over verlaging nachtvluchten

Lees meer
2 maart 2018

Kettingbeding woningbouw bij Schiphol van de baan

Lees meer
25 februari 2018

Omwonenden Schiphol willen openbaar gesprek over inspraak

Lees meer
20 februari 2018

Minister, verbied kettingbeding Schiphol!

Lees meer
17 januari 2018

Protest tegen Schipholfonds

Lees meer
16 januari 2018

Bewoners ORS boycotten feestje Stichting Leefomgeving Schiphol

Lees meer
2 januari 2018

Meldpunt BewonersOndersteuning Overlast Schiphol (BOOS) van start

Lees meer
24 november 2017

Gemeenteraden onjuist voorgelicht over versoepeling bouwplannen

Lees meer
23 oktober 2017

Niet bouwen onder de routes

Lees meer
21 oktober 2017

Omwonenden Schiphol laten zich niet de mond snoeren

Lees meer
27 september 2017

Schiphol voorbarig over toekomstige groeiruimte

Lees meer
15 september 2017

30% Schipholverkeer is niet-mainportgebonden

Lees meer
31 augustus 2017

Vijf redenen waarom selectiviteit moet

Lees meer
16 augustus 2017

ORS-bewonersstandpunt 50/50-regel

Lees meer
7 juli 2017

Groeispeculaties Schiphol onrealistisch

Lees meer
7 juni 2017

Vliegtuiglawaai blijft grootste bron van hinder

Lees meer
23 mei 2017

ORS-bewoners geschokt door veiligheidsrisico’s Schiphol

Lees meer
27 april 2017

Nachtvluchten op Schiphol beperkt

Lees meer
19 maart 2017

Politieke ontwikkelingen

Lees meer
20 februari 2017

‘Enorme milieuwinst’ Schiphol is uit de lucht gegrepen

Lees meer
7 februari 2017

Kieswijzer Schiphol500

Lees meer
30 januari 2017

Anticipatiebeleid ministerie schaadt bewonersbelangen

Lees meer
25 januari 2017

Klachten over Schiphol rijzen de pan uit

Lees meer
22 januari 2017

DE WAARHEID OVER SCHIPHOL

Lees meer
15 januari 2017

Toepassing Rinnooy Kan norm noodzakelijk

Lees meer
12 januari 2017

Schiphol is al groot genoeg

Lees meer
14 december 2016

Vermindering nachtvluchten onomkeerbaar

Lees meer
21 november 2016

Nieuwe woningbouw mag niet leiden tot toename hinder

Lees meer
3 november 2016

MER Schiphol kan in de prullenmand

Lees meer
30 september 2016

ORS-bewoners keuren gebruiksplan Schiphol 2017 af

Lees meer
28 juni 2016

Actieagenda Schiphol niet in balans met omgeving

Lees meer