Petitie Schiphol 500

WIJ

Bewoners Omgeving Schiphol,

 

CONSTATEREN

De ontwikkeling van Schiphol is niet in balans met de omgeving omdat Schiphol sneller groeit dan is afgesproken terwijl de hinderbeperking achterblijft;

 

Uit het Milieueffectrapport (MER) blijkt dat in plaats van een spectaculaire hinderbeperking door een stillere vloot, de hinder in het dichtbij Schiphol gelegen binnengebied (Aalsmeer-Uithoorn, Amstelveen-Buitenveldert, Amsterdam, Zwanenburg-Halfweg, Badhoevedorp, Spaarndam, Krommenie) niet afneemt maar juist toeneemt;

 

Bijna een half miljoen mensen worden buiten de hinderberekening gehouden waardoor de groeiruimte voor Schiphol veel kleiner is dan de luchtvaartsector claimt;

 

De groei op Schiphol bestaat vrijwel geheel uit zogenaamde ‘pretvluchten’ zonder toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie;

 

500.000 vluchten bieden meer dan genoeg ruimte voor de mainport en de ondersteuning van de ‘BV Nederland’;

 

Er is nog steeds geen zicht op een werkbaar en effectief selectiviteitsbeleid dat voldoet aan de EU-voorschriften;

 

Bij een plafond is er een automatische ‘prikkel’ voor de luchtvaartmaatschappijen om de slots in te zetten voor die vluchten met de meeste toegevoegde waarde en ‘pretvluchten’ uit te voeren van andere luchthavens;

 

Recente studies hebben de nadelige gezondheidseffecten van geluidshinder nog eens  bevestigd;

 

Het voorzorgbeginsel maakt een rem op de uitstoot van ultrafijnstof noodzakelijk;

De Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur heeft gewezen op leefomgeving als hedendaagse factor van belang voor het vestigingsklimaat, en de negatieve effecten van Schiphol daarop;

 

VERZOEKEN

de Nederlandse politiek om spoedig een werkbaar en doeltreffend selectiviteits-instrumentarium ter beschikking te stellen en – indien niet mogelijk vanwege EU-voorschriften – het plafond van 500.000 vluchten op Schiphol te verlengen tot 2030 zodat de afgesproken selectiviteit via ‘marktwerking’ tot stand kan komen.

 

De aanbieding van de petitie (Tweede Kelder + eigen materiaal)

Transcript video Petitie Schiphol500

 

20170207 TK 1

Bewoners in gesprek met Kamerleden na aanbieding van de petitie

7 februari 2017

 

Het indienen van de petitie leidde tot een stroom van publicaties in de regionale en landelijke dagbladen. Hieronder een voorbeeld.

HD 20170207

Artikel in het Haarlems Dagblad van 7 februari 2017

 

NRC 9 februari 2017

NRC 9 februari 2017

Algemeen Dagblad 8 februari 2017

Algemeen Dagblad 8 februari 2017