Doel van de website

De bewoners in de Omgevingsraad Schiphol willen met deze website een constructieve bijdrage leveren aan de talloze discussies die betrekking hebben op Schiphol. Doel is om de discussies op een voor de bewoners gunstige manier te beïnvloeden.

Deze website wordt beheerd door de tien Clustervertegenwoordigers. Zij streven naar een gezamenlijk bewonersstandpunt in het overleg met de andere partijen in de Omgevingsraad. De teksten onder het kopje Bewonersvisie getuigen daarvan.

De rubriek Nieuws kan berichten bevatten die voor alle banen van belang zijn en berichten die voor een of meer specifieke banen interessant zijn. In dat laatste geval streven we naar artikelen die niet overduidelijk ten koste gaan van bewoners onder de andere banen.

In geval we de mogelijkheid bieden te reageren op een artikel, behouden we ons het recht voor niet-productieve polarisatie te modereren, zulks ter beoordeling van de redactie.