Regioforum

Het Regioforum is de plek waar partijen bij elkaar komen om elkaar te informeren en om de dialoog aan te gaan over de ontwikkelingen in de omgeving van Schiphol. Waar het College van Advies vooral bedoeld is voor onderhandeling en advies over de strategische kaders, gaat het in het Regioforum om de dialoog over de lopende zaken voor wat betreft de operatie van de luchthaven (o.a. hinderbeperking) en de ruimtelijk economische ontwikkeling van de regio. Daarnaast is er nadrukkelijk aandacht voor brede consultatie van kennis en ideeën in de omgeving. Dit zal gebeuren via verschillende vormen van overleg: (kennis)bijeenkomsten, workshops, werkbezoeken en online discussies.

 

In het Regioforum zitten de volgende partijen aan tafel:

  • Vertegenwoordigers van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland;
  • Negen vertegenwoordigers van negen clusters van gemeenten, die geheel of gedeeltelijk liggen binnen de 48 dB(A) Lden-contour gebaseerd op 510.000 vliegtuigbewegingen per jaar;
  • Tien bewonersvertegenwoordigers van vijf geografisch afgebakende clusters die eveneens geheel of gedeeltelijk zijn gelegen binnen de 48 dB(A) Lden-contour gebaseerd op 510.000 vliegtuigbewegingen;
  • Een vertegenwoordiger van het ministerie van Infrastructuur en Milieu;
  • Vertegenwoordigers van de luchtvaartsector (Schiphol, LVNL, KLM en Board of Airline Representatives In the Netherlands).
  • VNO-NCW West als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven en de Milieufederatie Noord-Holland als vertegenwoordiger van de milieuorganisaties.