College van Advies

Het College van Advies is een adviesorgaan voor de bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Verder kunnen alle partijen aan tafel zelf ook onderwerpen agenderen en adviesaanvragen indienen. Het College van Advies heeft een permanent karakter en zal ongeveer vier keer per jaar bijeenkomen. Het College van Advies richt zich op vraagstukken van ruimtelijk beleid, infrastructuur en regionaal economisch beleid, voor zover die betrekking hebben op de ontwikkeling van Schiphol en haar omgeving.

 

In het College van Advies zitten de volgende partijen aan tafel:

  • Een delegatie van het Rijk
  • Een delegatie van de Bestuurlijke Regie Schiphol (6)
  • Een delegatie van bewoners (3)
  • Namens de luchtvaartsector KLM, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), Schiphol en de Board of Airline Representatives In the Netherlands (BARIN) (4)
  • VNO-NCW West als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven en de Milieufederatie Noord-Holland als vertegenwoordiger van de milieuorganisaties (2)

 

De partijen functioneren in het College van Advies zonder last, maar mét ruggespraak van hun achterbannen. Deelnemers aan het College van Advies worden ieder door hun eigen delegatie aangewezen en leggen ook via de eigen geleding verantwoording af van de in het College van Advies ingenomen posities.