fractie-regioforum

Tien gekozen bewoners praten in de Omgevingsraad Schiphol mee over de ontwikkelingen rond Schiphol: in het Regioforum en met een afvaardiging in het College van Advies.

 

Wij zetten ons onder meer in tegen geluidshinder, milieuvervuiling, onveiligheid onder vliegroutes en ongewenste ontwikkelingen op de grond: denk aan woningbouw dichtbij aan- en uitvliegroutes.

 

Onder Bewonersvisie vatten we onze uitgangspunten samen en omschrijven we het doel van deze website.

 

Ten aanzien van actuele ontwikkelingen formuleren we regelmatig standpunten. Belangrijk nieuws rond Schiphol nemen we ook mee.

 

Wie wij precies zijn staat onder Leden: de tien clustervertegenwoordigers en hun plaatsvervangers.