172.000 Mensen extra krijgen last van geluidshinder en (ultra)fijnstof

Vrijdag 27 juli 2018

Gemeenten willen 79.000 nieuwe woningen tegen Schiphol aanbouwen

Gemeenten rondom Schiphol willen de komende jaren 34.000 nieuwe woningen bouwen binnen de geluidscontour van van de luchthaven. Langs de randen van die geluidscontouren gaat het om nog eens 45.000 woningen. Totaal zullen 172.000 extra mensen last krijgen van geluidshinder en (ultra)fijnstof. 172.000 Mensen komt neer op een stad groter dan Haarlem. Dat blijkt uit een nieuwe inventarisatie van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH) op basis van de meest recente woningbouwcijfers.

Deze cijfers laten zien dat het sowieso onverantwoord is Schiphol te laten groeien’, zegt Sijas Akkerman, directeur van de MNH. ‘Door de fikse uitbreiding van de woningbouw onder de aanvliegroutes van Schiphol ontstaat een grote toename van bewoners die geluidsoverlast gaan ervaren. Volgens onze prognose zullen ruim 14.000 bewoners zelfs ernstige geluidshinder ondervinden (categorie ernstig gehinderden). Ruim 3300 mensen vallen straks in de categorie slaapverstoorden. Een toename van respectievelijk 11 procent en 17 procent.’

De toename van woningen binnen en aangrenzend aan de geluidscontouren wordt verklaard door de druk op de woningmarkt in de Randstad. Bovendien speelt er nog iets anders: gemeenten hoeven hun woningbouwplannen binnen de geluidscontouren (LIB5) niet meer voor te leggen aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het verkrijgen van een ontheffing. Vanaf 1 januari mogen gemeenten er grotendeels zelf over beslissen. Akkerman: ‘Dat lijkt te leiden tot een bouwexplosie, juist in gebieden met extra vlieghinder. Daarmee is er eigenlijk niemand meer die deze nieuwe bewoners beschermt. Gemeenten laten nieuwe bewoners zelfs een kettingbeding tekenen waarin ze moeten verklaren op de hoogte te zijn van de geluidshinder. Dat kettingbeding komt er bovendien op neer dat gemeenten niks gaan doen met klachten of eventuele gezondheidsschade van bewoners. In ieder geval niet richting de luchtvaartsector. Naast de klimaatschade en bestaande geluidshinder is dat dus een extra reden het aantal vluchten op Schiphol niet verder te laten groeien. Of nog beter, juist te laten krimpen.’

Deel dit bericht

12 juni 2023

Tweede Kaagbaan van de baan

Lees meer