Hinderbeperking Schiphol in wet vastgelegd, maar bewoners blijven alert

Zaterdag 20 februari 2016

Hinderbeperking Schiphol krijgt wettelijke basis, maar bewoners moeten alert blijven.

Op 16 februari jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wijziging van de Wet Luchtvaart, waarmee het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel Schiphol (NNHS) wordt ingevoerd. Ervan uitgaande dat de Eerste Kamer dat voorbeeld volgt, is een onomkeerbare stap gezet om het Aldersakkoord te verankeren in wet- en regelgeving.

De hinderbeperking die voor de bewoners de reden is om het akkoord te onderschrijven en deel te nemen aan het overleg in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) zal nader worden uitgewerkt in twee uitvoeringsbesluiten: het Luchthaven Verkeersbesluit (LVB) en het Luchthaven Indelingsbesluit (LIB). Daarvoor is nu een Milieu Effect Rapport (MER) in de maak. Naar verwachting kan het nieuwe stelsel in 2017 in werking treden.

Het Aldersakkoord is een compromis dat poogt de belangen van economie en milieu te verenigen: de luchtvaart mag beperkt groeien als er voldoende hinderbeperking tegenover staat. Daarom betreuren de bewoners de pogingen van verschillende partners in het overleg om aan dat akkoord te morrelen. Zo probeert de luchtvaartsector met rekentrucs (over startprocedures, nachtvluchten, stille landingen) onder de groeibeperkingen uit te komen. De gemeenten willen meer woningen bouwen dan nu is toegestaan en de extra gehinderden niet meetellen. Men overweegt zelfs om dit buiten de ORS om met de sector te regelen. Reden voor de bewonersdelegatie om de vinger aan de pols te houden en te voorkomen dat de ORS wordt uitgehold.

Dat onze overlegpartners de indruk wekken dat ze onder hun onwelgevallige delen van het akkoord uit willen is niet nieuw. Zorgelijk is dat enkele politieke partijen met een beroep op het primaat van de politiek zover willen gaan om te tornen aan een essentieel onderdeel van het akkoord. Bij de kamerbehandeling heeft de VVD namelijk een motie ingediend om de zogeheten vierde baanregel te versoepelen. Die regel houdt in dat slechts in uiterste noodzaak meer dan 3 banen mogen worden ingezet, wat precies de bedoeling is van het strikt preferentieel baangebruik. De motie is aangenomen maar de interpretatie en de consequenties zijn nog onduidelijk.

Het standpunt van de ORS-bewonersdelegatie is klip en klaar: het Aldersakkoord is één en ondeelbaar, en de vierde baanregel is daarvan een onlosmakelijk onderdeel. Het gaat niet aan dat partijen wel de lusten van een compromis willen genieten maar niet de lasten dragen. De ORS-bewonersdelegatie stelt alles in het werk om te voorkomen dat het Aldersakkoord wordt geschonden.

 

ORS-CVO 20160218

Parlementaire behandeling Wet Luchtvaart (34098)

 

Deel dit bericht

12 juni 2023

Tweede Kaagbaan van de baan

Lees meer