Bewoners niet verdeeld, maar allemaal voor duurzame ontwikkeling

Maandag 14 januari 2019

Als je sommige media moet geloven zijn de bewoners verdeeld geraakt. Kijk maar naar een kop als: ‘Omwonenden Schiphol zijn zo verdeeld over de groei van het vliegveld, dat er geen gezamenlijk advies komt’ (de Volkskrant van 10 januari). Ook het Noordhollands Dagblad legt op 10 januari de nadruk op verdeeldheid in ‘Akkoord over groei onhaalbaar‘. In dat artikel staat wel een juist citaat van vertegenwoordiger Matt Poelmans: Ik wil tot eind 2023 geen groei en in de tussentijd verder praten over eventuele noodzaak van extra vluchten daarna. Ik denk dat er binnen de 500.000 vluchten nog genoeg ruimte is voor nieuwe bestemmingen. Zeker wanneer korte vluchten worden vervangen door de trein. Wij zullen bij de hervatting van de onderhandelingen een voorstel doen voor kwalitatieve en duurzame ontwikkeling van Schiphol in de naaste toekomst, de nieuwe vorm van selectiviteit.

Soms krijgen de bewoners de zwarte piet toegespeeld: ‘Omwonenden Schiphol tegen groei, overleg zo goed als mislukt‘ (NOS). Bij het AD luidde de kop ‘Bewoners: ‘Schiphol mag niet groeien’‘; dat lijkt er meer op, maar de conclusie ‘De bewoners zetten zich nu buitenspel’ lijkt toch wat voorbarig.

Een enkele krant heeft de boodschap beter begrepen met de kop ‘Omwonenden tegen groei‘ (NRC 11 januari): ‘De delegatie omwonenden die mee onderhandelt over de toekomst van Schiphol verzet zich tegen beperkte groei van de luchthaven. Dat staat in een verklaring van de Bewoners Omgeving Schiphol. Ze willen eerst harde toezeggingen over afname van de hinder van het huidige aantal vluchten, zoals in het verleden is afgesproken.’

Feit is dat de clustervertegenwoordigers in ruime meerderheid door hun achterban (en met name hun kiesmannen) zijn opgeroepen om niet akkoord te gaan met groei omdat dat zeker tot meer overlast leidt. Ook niet met een beetje groei. De eensgezindheid en actiebereidheid is groot. Dat is gebleken tijdens de maatschappelijke consultatie, waaronder de kiesmannenbijeenkomst op 10 december. Bewonersonderhandelaar Van Ojik zag op 9 januari in de vergadering van de tien clustervertegenwoordigers in dat hij groei niet meer kon blijven verdedigen. Geen groei dus, in ieder geval tot eind 2023. Eerst moet de Milieu Effect Rapportage klaar zijn, moeten alle afspraken in wetgeving worden omgezet en moet het aantal nachtvluchten van 32.000 naar 29.000 per jaar. In de tussentijd komt de Luchtvaartnota af met het beleid tot 2050.

‘Kritische houding jegens de luchtvaart waait niet over’

Er is dus juist veel saamhorigheid tussen de tienduizenden bewoners die de kiesmannen hebben aangewezen, de vele bewonersgroepen  die strijden tegen vliegtuigoverlast en de organisaties die vechten voor het milieu. NRC treft de juiste toon in ‘Kritische houding jegens de luchtvaart waait niet over’, een uitspraak van directeur Joost Meijs van Eindhoven Airport (ook op 11 januari): De luchtvaart zit in een transitie van een kwantitatief naar een kwalitatief tijdperk. Groei van het aantal vluchten en passagiers is geen doel meer.

De meeste Nederlanders mogen dan positief staan tegenover luchtvaart (Haarlems Dagblad 6 januari), over verdere groei van de luchtvaart is men sterk verdeeld. Slechts 35 procent vindt meer vluchten goed. Dertig procent wil het laten zoals het nu is en 24 procent wil krimp. Elf procent had geen mening. Verplaatsing van vluchten naar regionale luchthavens zoals Lelystad en Eindhoven heeft de voorkeur boven uitbreiding van Schiphol. Uit het onderzoek van Motivaction bleek ook dat vier op de tien ondervraagden bereid is om vaker de trein te nemen op korte afstanden in plaats van het vliegtuig. Ook is een grote groep bereid om minder verre vliegreizen te maken of om minder vaak een vliegreis te maken.

Deel dit bericht

12 juni 2023

Tweede Kaagbaan van de baan

Lees meer