Digitale Burgertafel Luchtvaart

Zondag 8 november 2020

PERSBERICHT

Digitale Burgertafel Luchtvaart met experts, politici en burgers

Op 12 november a.s. (19.30 uur – 21.30 uur) organiseren wij een digitale burgertafel met burgers, experts en politici, een uniek platform. De visie in de Luchtvaartnota (2020-2050) wordt binnenkort behandeld in beide Kamers. Deze visie zal lange tijd van grote invloed zijn op onze samenleving in het gehele land. Daarom is het van groot belang dat burgers, polici en deskundigen hierover van tevoren met elkaar communiceren.
In de voorbereidingen naar de concept Luchtvaartnota is de inbreng van burgers in de door de overheid georganiseerde klankbordgroep slechts marginaal geweest en hebben wij geen deskundigen naar voren kunnen brengen. De informatie die de Kamerleden krijgen bestaat uit resultaten van onderzoeksbureaus die precies de vraag beantwoorden die het ministerie heeft gesteld, maar vaak niet het bredere plaatje laten zien. Naar resultaten die het beleid niet ondersteunen wordt zelden gevraagd.
In deze opzet willen wij meer feiten en experts naar voren brengen zodat de politiek met deze informatie een weloverwogen keuze kan maken. Wij organiseren deze burgertafel in samenwerking met Leon Adegeest (voorzitter SATL), Alfred Blokhuizen (voorzitter RotterdamBTV) en Matt Poelmans (delegatieleider Bewoners Omgevingsraad Schiphol (ORS).
In deze online bijeenkomst zal discussie plaatsvinden tussen (vertegenwoordigers van de) bewoners, experts en politici middels stellingen, feiten en vragen. Een livestream van deze online vergadering is via YouTube voor iedereen te volgen en via dit kanaal kan ook gereageerd worden op het gesprek.
De avond zal geopend worden door de voorzitter, waarna een voorstelronde volgt. Per onderwerp zal een deskundige een stelling inbrengen waarop gereageerd kan worden. De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen: geluid, ultrafijnstof, stikstof, CO2, economisch belang luchtvaart, innovatie, governance en participatie.
Deze experts hebben reeds toegezegd dat ze aanwezig zullen zijn: Johan Vollenbroek, Erik Roelofsen, Ton Tukkers, Walter Manshanden, Paul Peeters, Joris Melkert. De Kamerleden met luchtvaart in de portefeuille zijn reeds voor de Burgertafel uitgenodigd. Wij nodigen belangstellenden uit om op 12 november van 19:30-21:30 uur de Burgertafel Luchtvaart te volgen via YouTube  Mensen die een vraag willen insturen kunnen dit doen via de DoeMee app

Organisatie Burgertafel Luchtvaart

Deel dit bericht

12 juni 2023

Tweede Kaagbaan van de baan

Lees meer