‘Geluidhinder ruim de helft hoger dan Schiphol berekent’

Donderdag 30 november 2017

De Werkgroep Schiphol Spaarndam heeft met gegevens van het geluidmeetsysteem NOMOS en CBS-gegevens over aantallen inwoners vastgesteld dat de geluidsbelasting door vliegverkeer van en naar Schiphol veel hoger is dan de door de Schiphol Group berekende hinder.

In de recente publicatie Gebruiksprognose 2018 Amsterdam Airport Schiphol wordt aangegeven dat bij een berekende geluidsbelasting van 48 dB(A) Lden er 126.500 ernstig gehinderde personen zullen zijn in 2018. De Werkgroep heeft echter op basis van NOMOS-meetgegevens vastgesteld dat er nu al, in 2017, ruim 200.000 ernstig gehinderde personen zijn in Noord- en Zuid-Holland. Daarmee overschrijdt Schiphol zelfs haar maximumcriterium volgens de Gebruiksprognose 2018 van 180.000 ernstig gehinderden met een geluidbelasting van 48 dB(A) Lden of meer.

Theo Köhler, de geluiddeskundige van de Werkgroep Schiphol Spaarndam: ‘De werkelijke geluidshinder is ruim meer dan de helft hoger dan wat Schiphol berekent. We hebben het aantal gehinderde bewoners voorzichtig bepaald, door binnen de door Schiphol zelf bepaalde contour te
tellen. Waarschijnlijk is die omvangrijker.’

De Werkgroep is blij met het initiatief van Groen Links om de overheid te bewegen met meetgegevens te gaan werken in plaats van met een papieren werkelijkheid. ‘Onze cijfers onderstrepen het belang daarvan, en ik hoop dan ook dat andere politieke partijen het standpunt van Groen Links steunen’, zegt Köhler.

RTL Nieuws besteedde er ’s avonds aandacht aan:

Deel dit bericht

12 juni 2023

Tweede Kaagbaan van de baan

Lees meer