Groeien nachtvluchten Polderbaan mee met Schiphol?

Woensdag 18 mei 2016

De ministeries van infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken hebben de actieagenda Schiphol opgesteld. Hierin wordt beschreven wat er allemaal nodig is om Schiphol ook na 2020 verder te kunnen laten groeien. Men zet in op het handhaven of verbeteren van de positie van Schiphol in de internationale ontwikkelingen ten behoeve van de Nederlandse economie en de werkgelegenheid.

Ook na 2020 gelden de afspraken van het Aldersakkoord. Dat wil zeggen dat groei en vermindering van de hinder zich in dezelfde mate ontwikkelen. Wat het specifiek voor de Polderbaan gaat betekenen is vooralsnog zorgelijk. De afspraken over het aantal nachtvluchten wordt nog steeds niet aangehouden. Afspraak is maximaal 29.000 maar er worden meer dan 32.000 vliegbewegingen uitgevoerd op jaarbasis op de Kaagbaan en Polderbaan samen. Er zijn geen ontwikkelingen bekend hoe aan de afspraken voldaan gaat worden. Schiphol probeert de afspraken van het Aldersakkoord op te rekken en de afspraken over de nachtvluchten zouden daar een onderdeel van kunnen zijn.

In maart gingen er ruim 500 en in april ruim 600 nachtvluchten over de Polderbaan. Het geluidsniveau ligt ’s nachts gemiddeld wat hoger dan overdag. Dat is vreemd want ’s nachts zou er in glijvluchten geland horen te worden.

Ook in de kwestie van de route van d nachtvluchten zit totaal geen beweging. Sinds mei vorig jaar gaan alle landende vliegtuigen ’s nachts op de Polderbaan over Castricum. De Luchtverkeersleiding zou maatregelen nemen om ten minste de helft via een andere route te laten gaan en daarmee Castricum en omgeving wat meer te ontzien. Er is op dit onderwerp geen enkele voortgang te melden over dit onderwerp.

De bewonersvertegenwoordiging in de Omgevingsraad stellen de nachtvluchten regelmatig aan de orde in de besprekingen in de Omgevingsraad en we zullen daar uiteraard mee doorgaan totdat de nachtvluchten correct volgens afspraken worden behandeld.

Gerard Jägers
Clustervertegenwoordiger namens de bewoners van het buitengebied van de Polderbaan in de Omgevingsraad Schiphol

Deel dit bericht

12 juni 2023

Tweede Kaagbaan van de baan

Lees meer