Hoogste tijd voor betere informatievoorziening over Schiphol

Dinsdag 17 mei 2016

Bij de start van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) is afgesproken dat de informatievoorziening over Schiphol moet worden verbeterd. Uit onderzoek was namelijk gebleken dat het aanbod van informatie versnipperd is en bovendien niet goed aansluit bij de vraag. Daarom is een Taskforce Stroomlijning Informatievoorziening ingesteld die met concrete oplossingen zou komen. De bewoners hebben diverse voorstellen gedaan voor moderne informatie en communicatie.

Helaas heeft dit nog geen zichtbare resultaten opgeleverd. De reden is dat de aanbieders dit onderwerp geen prioriteit geven, ondanks een motie in de Tweede Kamer om dit probleem serieus aandacht te geven.

Het is daarom merkwaardig dat een van die aanbieders nu in de krant laat weten dat er iets moet gebeuren. Juist het Bewoners Aanspreek Punt (BAS) schiet te kort als één-loket voor vragen en klachten, reden waarom BAS door sommigen Bewoners Afpoeier Punt wordt genoemd. Met een paar losse flodders over een barbecue-weersvoorspelling of het inschakelen van bewonersvertegenwoordigers wordt het probleem niet opgelost. De bewoners hebben er in de ORS opnieuw op aangedrongen haast te maken met een fundamentele benadering die een einde maakt aan de versnippering van informatie, klachten serieus neemt en gekoppeld is aan handhaving.

 

Deel dit bericht

12 juni 2023

Tweede Kaagbaan van de baan

Lees meer