Meer mensen hebben last van herrie en vervuiling Schiphol

Zaterdag 8 februari 2020

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft op 7 februari het rapport Staat van Schiphol 2019 uitgebracht. Daaruit blijkt onder meer dat steeds meer last hebben van Schiphol in de vorm van vliegtuiglawaai, luchtvervuiling en veiligheidsrisico’s.

Meerdere media beschrijven uitgebreid hoe dat komt. Het Noordhollands Dagblad bijvoorbeeld en Amstelveenweb, maar ook de Leeuwarder Courant besteedt er aandacht aan. Dat meer mensen overlast ervaren van Schiphol, komt mede door een toename van de bebouwing rond de luchthaven. En de uitstoot van schadelijke stoffen en de geluidshinder groeien ook mee met het snel toegenomen vliegverkeer.

Deel dit bericht

5 november 2021

Coronacrisis omslagpunt luchtvaart?

Lees meer
11 oktober 2021

Webinar over nachtvluchten

Lees meer