Meer mensen hebben last van herrie en vervuiling Schiphol

Zaterdag 8 februari 2020

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft op 7 februari het rapport Staat van Schiphol 2019 uitgebracht. Daaruit blijkt onder meer dat steeds meer last hebben van Schiphol in de vorm van vliegtuiglawaai, luchtvervuiling en veiligheidsrisico’s.

Meerdere media beschrijven uitgebreid hoe dat komt. Het Noordhollands Dagblad bijvoorbeeld en Amstelveenweb, maar ook de Leeuwarder Courant besteedt er aandacht aan. Dat meer mensen overlast ervaren van Schiphol, komt mede door een toename van de bebouwing rond de luchthaven. En de uitstoot van schadelijke stoffen en de geluidshinder groeien ook mee met het snel toegenomen vliegverkeer.

Deel dit bericht

10 april 2022

Verminder luchtvaartschade aan mens, natuur en klimaat

Lees meer
18 december 2021

Wonen en vliegen gaan niet samen

Lees meer