Meetresultaten UFP op de drie locaties zichtbaar

Zondag 6 augustus 2017

Op luchtmeetnet.nl  zijn de meetresultaten van UFP-apparatuur op de drie vaste locaties in de omgeving van Schiphol zichtbaar gemaakt. Dit onderdeel is onlangs toegevoegd aan de website die allerlei soorten luchtvervuiling toont. Een directe link naar de ultrafijnstof metingen staat op onze eigen website onder actueel.

Luchtmeetnet is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM), GGD Amsterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond, Provincie Limburg, Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) en Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). De website toont de ongevalideerde* gemeten luchtkwaliteit op meetpunten in Nederland.

Beschikbare menu-opties op de website zijn:
– Stations: Luchtmeetpunten in Nederland op een kaart
– Tabel: Tabelweergave van gemeten luchtkwaliteit per meetpunt
– Kaart: Weergave van berekende luchtkwaliteit op een kaart
– Uitleg: Uitleg over gebruikte termen op deze website
– Download: Mogelijkheid tot het downloaden van jaarverslagen en meetdata
– Info: Informatie over luchtkwaliteit
– Contact: Contactinformatie

*) Luchtkwaliteit wordt continu gemeten en de resultaten zijn direct via deze website, APP en Teletekst beschikbaar. Vooral tijdens periodes met verhoogde concentraties is snelle beschikbaarheid belangrijk. De meetresultaten worden ook gebruikt voor het toetsen aan normen en het vaststellen van trends in de concentraties. Dan is het cruciaal dat de meetgegevens van hoge kwaliteit zijn. Goede controle van de meetgegevens kan hierbij helpen; dit wordt validatie genoemd. Door de controle kan het voorkomen dat resultaten die actueel gepubliceerd zijn, worden afgekeurd of gecorrigeerd. Data die beschikbaar is onder download is gevalideerde data.

Deel dit bericht

12 juni 2023

Tweede Kaagbaan van de baan

Lees meer