Nederland is vol, Schiphol is overvol

Zondag 11 september 2022

TV-scherm aankondiging

Uitzending gemist zondag 11 september 2022

Aan tafel bij Jeroen Pauw over voor- en nadelen van luchtvaart. Namens de omwonenden in de Omgevingsraad Schiphol somt Matt Poelmans de nadelen op: 2 miljoen burgers, van wie ruim 10% ernstig gehinderd is,  lopen gezondheidsrisico’s (hoge bloeddruk, stress, hart- en vaatziekten, slaapverstoring, gevaarlijke uitstoot ) en zien hun woongenot zwaar aangetast. Michiel van Parreeren uit Burgerveen vertelt over de enorme inbreuk op zijn gezinsleven, en bewoners uit Rijsenhout laten zien dat Schiphol woningbouw belemmert die nodig is om hun dorp leefbaar te houden. Een tweede Kaagbaan zou de situatie nog meer verergeren. Advocaat Samkalden vertelt dat de getroffen burgers het gedogen van de overschrijding van de geluidsnormen bij de rechter aanvechten. Marjolein Demmers van Natuur& Milieu wijst op de aantasting van de natuur en de klimaatverandering als argumenten om de luchtvaart te beteugelen.

 

Harbers, Poelmans, Joosten

Minister Mark Harbers legt uit dat hij  de geluidsoverlast wil verminderen door het maximum op Schiphol te verlagen van 500.000 naar 440.000 vluchten per jaar. Matt Poelmans wijst erop dat Schiphol de afspraken over hinderreductie (zoals minder nachtvluchten, hoger aanvliegen, rustperiodes, etc.) niet is nagekomen en dus nog verder moet krimpen. Dat is ook nodig voor de natuurvergunning die Schiphol niet heeft, waardoor een rechtsgeldig Luchthavenverkeersbesluit (LVB) ontbreekt.

 

Matt Poelmans betoogt dat noodzakelijke verdere krimp van Schiphol mogelijk is zonder dat dit ten koste gaat van de internationale bereikbaarheid van Nederland. Door het hubmodel aan te passen en het aantal buitenlandse overstappers te verminderen kan 30% van de vluchten vervallen. Met de resterende 350.000 vluchten per jaar kunnen Nederlanders nog steeds op vakantie en voor zaken, studie of familiebezoek naar het buitenland vliegen, en toeristen ons land bezoeken. Marjolein Demmers van Natuur & Milieu onderstreept dat een forse krimp absoluut noodzakelijk is om de natuur te herstellen en de klimaatverandering tegen te gaan.

Aan de uitzending werkten verder mee Ties Joosten (auteur van de Blauwe Fabel) en redacteur Sander Heijne (met een essay  in de Volkskrant).

De bijdragen van voorstanders van groei  (NLR, SEO, TUI) stelden teleur: elektrisch vliegen is geen oplossing voor de burgerluchtvaart, het gevaar van ‘hubafkalving’ is inmiddels voldoende weerlegd, en reisorganisaties blijven groei stimuleren met spotgoedkope vluchten. Grote afwezige was Schiphol. Met (te) veel genodigden aan tafel bleef de discussie helaas oppervlakkig.

 

Deel dit bericht

12 juni 2023

Tweede Kaagbaan van de baan

Lees meer