Omwonenden Schiphol bezorgd over bezuinigingen regionale pers

Zondag 5 februari 2017

Omwonenden van Schiphol vrezen verschraling van het nieuws door bezuinigingen op de redacties van regionale kranten. Daardoor kan zorgvuldige berichtgeving in het gedrang komen. In tijden van voldongen feiten en alternatieve waarheden zijn onafhankelijke media van levensbelang.

Omwonenden van Schiphol die regionale bladen lezen zoals Noord-Hollands Dagblad, Haarlems Dagblad, IJmuider Courant, Gooi- en Eemlander en Leidsch Dagblad maken zich zorgen over de toekomstige berichtgeving in deze lokale kranten. Zij vrezen dat de inkrimping van de redacties van deze regionale kranten zal leiden tot een verschraling van het nieuwsaanbod.

Nu al benadrukken landelijke kranten vooral het belang van Schiphol en besteden deze minder aandacht aan lokale gevolgen, zoals: herrie waarvan recent onderzoek uitwijst dat dit ziekmakend is, uitstoot van gevaarlijke stoffen waaronder ultrafijnstof dat een sluipmoordenaar kan blijken te zijn, en toenemende congestie in de lucht en op de grond die het woonklimaat aantast.

Omwonenden die deze nadelen ondervinden storen zich aan de doorzichtige redenering dat wat goed is voor Schiphol, automatische ook goed is voor Nederland. Het kan niemand zijn ontgaan dat de luchtvaartsector de afgelopen maanden in de media ruimschoots de zegeningen van Schiphol heeft weten te benadrukken. Daarbij werd zelfs opnieuw gepleit voor ongebreidelde groei, in afwijking van de overeengekomen selectieve groei. Ter wille van een zuivere afweging is een zorgvuldige weergave van beide kanten onontbeerlijk. Deze kwestie staat ook centraal in de petitie tegen geluidshinder door Schiphol die de omwonenden volgende week aanbieden aan de Tweede Kamer.

Deel dit bericht

12 juni 2023

Tweede Kaagbaan van de baan

Lees meer