Onderzoek naar gezondheidsrisico’s ultrafijnstof rond Schiphol

Zondag 19 maart 2017

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft op 3 maart een onderzoeksprogramma aan de Omgevingsraad Schiphol gepresenteerd, dat antwoord moet geven op vragen over de mogelijke nadelige gezondheidseffecten van ultrafijnstof rondom de luchthaven Schiphol. Bij het onderzoek zijn diverse instanties betrokken zoals universiteiten en GGD’s.  Bewoners en gemeenten in de Omgevingsraad zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de onderzoeksopzet.

Drie onderzoeksvragen

  1. Wat zijn de lange‐termijn concentraties van ultrafijnstof van de luchtvaart in de omgeving van Schiphol?
  2. Wat zijn de gezondheidseffecten van langdurige blootstelling aan ultrafijnstof van de luchtvaart?
  3. Wat zijn de gezondheidseffecten van kortdurende verhogingen van ultrafijnstof van de luchtvaart en hoe verhouden deze effecten zich tot effecten van ultrafijnstof van andere bronnen (met name wegverkeer)?

Om de eerste vraag te kunnen beantwoorden moeten er allereerst op een betrouwbare manier gemeten worden. Daarbij wordt niet over een nacht ijs gegaan. Er wordt op tien verschillende plaatsen rond Schiphol intensief gemeten. Daardoor moeten bijvoorbeeld duidelijke verschillen in hoeveelheden ultrafijnstof te zien zijn bij verschillende windrichtingen. Overigens is de uitstoot van vliegtuigen door de meetapparatuur goed te onderscheiden van die van dieselmotoren.

Zowel de uitstoot van startende als landende, alsook van taxiënde vliegtuigen wordt gemeten. Met de uitkomsten kan in een latere fase van het onderzoek berekend worden wat de belasting op elke willekeurige locatie op en rond de luchthaven is.

 

Deel dit bericht

12 juni 2023

Tweede Kaagbaan van de baan

Lees meer