Onderzoek potentiële sluipmoordenaar ultrafijnstof bij Schiphol

Zaterdag 7 januari 2017

RIVM start onderzoek naar potentiële sluipmoordenaar ultrafijnstof rond Schiphol

Naar aanleiding van verontrustende berichten over de mogelijke gevaren van ultrafijnstof heeft het RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in 2015/2016 onderzoek gedaan naar de uitstoot daarvan door vliegverkeer van en naar Schiphol. Daaruit is gebleken dat er hoge concentraties worden gemeten die ook herleidbaar zijn tot de luchtvaart. Hoe schadelijk die zijn voor de gezondheid was echter niet te zeggen. Een eerste verkenning naar de sterfterisico’s gaf geen uitsluitsel. Ook internationaal is er nog weinig bekend over de gevaren van dergelijke emissies.

Voor de luchtvaartsector was dat reden om het rapport verder voor kennisgeving aan te nemen. Dat langdurige blootstelling leidt tot ernstig nadelige gevolgen is evenwel zeer aannemelijk. Het is aan de vasthoudendheid van de bewoners- en de bestuurdersdelegaties in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) te danken dat dit onderwerp op de agenda blijft. Staatssecretaris Dijksma voor Infrastructuur en Milieu heeft inmiddels besloten om een meerjarig onderzoeksprogramma te laten uitvoeren naar de gezondheidsrisico’s van ultrafijnstof afkomstig van de luchtvaart. Dat gaat begin 2017 van start. Over de precieze vraagstelling en de verdere opzet van het onderzoek voert het RIVM overleg met de partijen in de ORS.

Deel dit bericht

12 juni 2023

Tweede Kaagbaan van de baan

Lees meer