ORS start internetconsultatie Schiphol na 2020

Vrijdag 19 oktober 2018

Bevolking breed betrokken bij adviestraject Schiphol
Vanaf 17 oktober tot en met 20 november kan iedereen zijn of haar mening geven over de toekomst van Schiphol via een internetconsultatie op www.omgevingsraadschiphol.nl. De partijen in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) hebben daarvoor gezamenlijk een consultatiedocument opgesteld.
De internetconsultatie is een van de stappen in een breed consultatietraject dat de ORS in september 2018 is gestart. Dit in antwoord op het verzoek van de minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen om de bevolking breed te raadplegen over hoe zij denkt over de ontwikkeling van Schiphol.

Breed inventariseren
De ORS heeft het consultatietraject zo ingericht dat een zo breed mogelijk publiek betrokken wordt. Zo wordt er kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan naar hoe Nederland denkt over de ontwikkeling van Schiphol na 2020. Inmiddels heeft ook een eerste ‘huiskamergesprek’ plaats gevonden. Hierin wordt bij een bewoner thuis een gesprek gevoerd tussen omwonenden en regionale bestuurders, Schiphol-directeur Dick Benschop en ORS-voorzitter Hans Alders. Deze huiskamergesprekken worden rond alle banen van Schiphol georganiseerd.
ORS-voorzitter Hans Alders onderschrijft het grote belang dat de Minister aan de brede consultatie toekent: “Dit zorgt voor meer inzicht in zowel de problemen als de ideeën die er bij partijen leven. Iedereen in Nederland krijgt zo de kans zijn of haar bijdrage te leveren, in de directe omgeving en daarbuiten.” Een overzicht van alle activiteiten is te vinden op www.omgevingsraadschiphol.nl

Resultaten
Medio december 2018 wordt de consultatie afgerond met een luchtvaartdag. Daarna worden de resultaten verwerkt in het advies van de ORS aan de minister. Dit advies is bedoeld voor het kabinet om beleid en regelgeving in te vullen voor de ontwikkeling van Schiphol tot en met 2030.

 

Rechtstreeks naar het invulformulier ORS-internetconsultatie

Antwoorden ORS-internetconsultatie vanuit bewonersperspectief

Deel dit bericht

15 april 2023

Krimp Schiphol in de media

Lees meer
10 maart 2023

MRS-advies geluidsnormen Schiphol

Lees meer