ORSbewoners eisen onafhankelijke klachteninstantie Schiphol

Vrijdag 25 oktober 2019

Naar aanleiding van een datalek bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) eist de Bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) instelling van van een onafhankelijke klachteninstantie. Door tegenwerking van Schiphol is het daar nog steeds niet van gekomen. Het wordt hoog tijd dat klachten over vliegtuighinder serieus worden genomen.

Door een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens is bekend geworden dat de beveiliging van de klachtendatabase van Schiphol niet op orde is. De ORSbewonersdelegatie is daarvan zeer geschrokken, zij mocht ervan uitgaan dat Schiphol zorgvuldig zou omgaan met persoonlijke gegevens van klagers.

Behalve dat het kennelijk schort aan beveiliging is de kritiek dat er te weinig wordt gedaan met deze gegevens. Het blijft beperkt tot registratie van klachten, zonder dat er voldoende word gedaan om de oorzaken weg te nemen. Melding van klachten zou onderdeel worden van de Schiphol-app, maar die functie is herhaaldelijk uitgesteld. Nu het klachtensysteem opnieuw moet worden opgezet, eisen ORSbewoners dat de klachtenprocedure wordt gemoderniseerd en er serieus werk wordt gemaakt van die informatie.

ORSbewoners zijn er trouwens ook niet gerust op wat er wordt gedaan met de lopende consultatie door Schiphol en het minsterie van Infrastructuur en Waterstaat naar wensen voor hinderbeperkende maatregelen. Natuurlijk is het goed dat er naar bewoners wordt geluisterd, maar het gaat erom dat ze echt worden gehoord. Waar omwonenden met smart op wachten zijn maatregelen om iets tegen toenemende hinder te doen. Na de uitvoerige participatie door de omgevingsraad en het ministerie eind vorig jaar en eerder dit jaar kan het toch niet zo zijn dat zij niet weten wat er in de omgeving leeft?

De Luchtvaartnota zal terecht aandacht besteden aan “governance en participatie”. Een onafhankelijke klachteninstantie die zorgvuldig en serieus omgaat met de verzamelde gegevens is voorwaarde voor herstel van vertrouwen in Schiphol.

NRC

NHdagblad

Parool

NOS

 

Deel dit bericht

12 juni 2023

Tweede Kaagbaan van de baan

Lees meer