Schiphol Gebruiksprognose 2020 hangt in de lucht

Donderdag 17 oktober 2019

Schiphol heeft de groei naar 500.000 vluchten nog steeds niet verdiend. Afspraken zijn geschonden.

De Schiphol operaties in 2020 zijn niet conform de afspraken en missen een wettelijke grondslag. In strijd met het Aldersakkoord is Schiphol de afgelopen jaren versneld gegroeid naar 500.000 vluchten zonder de daarbij behorende hinderbeperking te leveren. Ook voor het komende gebruiksjaar worden de gemaakte afspraken geschonden. Bovendien ontbreekt een wettelijk grondslag omdat het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel (NNHS) nog steeds niet handhaafbaar is verankerd.

Schiphol heeft recent de gebruiksprognose uitgebracht voor het komende jaar. Dit betreft een dienstregeling waarin de effecten voor de omgeving in kaart worden gebracht. Volgens het zogenaamde 50/50 principe uit het Aldersakkoord – dat ook is overgenomen in het regeeerakkoord – dient een groei gepaard te gaan met een gelijktijdige afname van het aantal gehinderden. Het aantal gehinderden sinds het Aldersakkoord is echter gestegen in plaats van gedaald (hetgeen trouwens ook al was gebleken uit het verslag van de heer Alders uit januari 2019). Een situatie die ook volgend jaar weer gaat optreden volgens de gebruiksprognose. De overschrijding van het aantal gehinderden heeft te maken met een groot aantal factoren waaronder:

–  Het aantal geplande nachtvluchten is met ruim 31.000 boven het afgesproken aantal van 29.000;

–  Er wordt nog steeds een overschrijding voorzien van de inzet van een vierde baan (waardoor meer vluchten over dichtbevolkte gebieden);

–  Er is nog steeds een forse achterstand in hinderbeperkende maatregelen. De groei is vooruitgelopen op niet geleverde hinderbeperking.

Het bovenstaande betekent dat Schiphol aan het einde van het Aldersakkoord (eind 2020) nog steeds een achterstand aan hinderbeperking heeft in te halen. De omgevingspartijen in de ORS (bewonersdelegatie en lokale bestuurders) hebben daarom eerder aangedrongen op een verlenging van het capaciteitsplafond (500.000 vluchten) tot en met 2023 om Schiphol de gelegenheid te bieden de achterstand in te lopen.

Bewonersdelegatie Omgevingsraad Schiphol (ORS)

 

Deel dit bericht

12 juni 2023

Tweede Kaagbaan van de baan

Lees meer