Met spoed luchthavensysteem Schiphol-Lelystad invoeren

Woensdag 6 juli 2016

“De tweede Kaagbaan heet Lelybaan”

Schiphol loopt versneld vol. Daarom roept de bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) het kabinet en de kamer op om snel te besluiten over het onderbrengen van Schiphol en Lelystad in één nationaal luchthavensysteem. Anders is het milieubeleid gedoemd te mislukken en blijft er ook geen ruimte over voor woningbouw.

Tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over de Actieagenda Schiphol op 30 juni jl. bleek dat een ruime meerderheid het idee van Lelystad als overloopluchthaven voor vakantievluchten van en naar Schiphol ondersteunt. Dat viel ook te verwachten, want selectiviteit is de kern van het Aldersakkoord dat door alle betrokkenen bij Schiphol is overeengekomen en door de politiek is overgenomen.

Volgens dat akkoord zal worden begonnen met de overheveling wanneer 90% van de maximale capaciteit voor Schiphol is bereikt, d.w.z. 450.000 vluchten. De fysieke voorbereidingen die in gang zijn gezet zorgen ervoor dat Lelystad in april 2018 de eerste vakantievluchten kan accommoderen. Wat het juridische kader betreft gaat het kabinet ervan uit dat Schiphol vliegtuigmaatschappijen met lagere tarieven zal verleiden om naar Lelystad te gaan. Mocht dat verleiden niet lukken, dan houdt het kabinet een “verkeerverdelingsregel” achter de hand. Als het echt moet, kan een verdere stap zoals één nationaal luchthavensysteem worden overwogen.

De nieuwste cijfers halen deze benadering onderuit. Volgens topman Nijhuis van Schiphol gaat de groei sneller en zal het plafond van 500.000 vliegbewegingen al volgend jaar worden bereikt. Waar het nu dus op aankomt is doorpakken. Wil het Schiphol-beleid succesvol zijn, dan moet niet alleen de fysieke voorbereiding op op schema liggen, maar ook het juridische kader op tijd gereed zijn. De slotuitgifte op Schiphol leidt tot rechten voor de gebruikers. Daarom is er een reëel gevaar dat de beperkte capaciteit wordt opgesoupeerd door vakantievluchten. Tegen de tijd dat Lelystad open gaat, zou de overheveling te laat kunnen komen.

Nu Schiphol volloopt betekent verleiden achter de feiten aanlopen. Daarom mag het kabinet niet langer treuzelen met invoering per april 2018 van een nationaal luchthavensysteem (zie Shared Vision 2013, p 15). Indien selectiviteit geen handen en voeten krijgt, loopt niet alleen de hinderbeperking gevaar, maar komt er ook minder terecht van de woningbouwopgave.

Daarom dringen de ORS-bewoners er bij het kabinet en de kamer op aan deze concrete stap nú te zetten. Zo niet, dan roepen we de tweede Kaagbaan over ons af en is het milieubeleid rond Schiphol ten einde. De voortzetting van het Algemeen Overleg in tweede termijn op 7 juli a.s. is een uitgelezen moment om daadkracht te tonen. Verleiden is mooi, verdelen is nodig maar verbinden is noodzakelijk wil er iets terecht komen van de ambitie “ontwikkeling in balans met de omgeving”. De tweede Kaagbaan heet dus Lelybaan.

 

Bewonersdelegatie College van Advies Omgevingsraad Schiphol

 

Deel dit bericht

12 juni 2023

Tweede Kaagbaan van de baan

Lees meer