Staatssecretaris maant ORS tot spoed

Maandag 31 oktober 2016

Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu wil voor 1 december 2016 een plan van aanpak zien hoe de Omgevingsraad Schiphol (ORS) de adviesaanvragen over het nieuwe normenstelsel gaat behandelen en de herberekening uitvoeren van de geluidseffecten in het Milieu Effect Rapport (MER) over het Nieuwe Normen en Handhavingstelsel Schiphol (NNHS). Doordat dit allemaal langer duurt dan gedacht, ontstaat er een gat tussen het oude en het nieuw wettelijke stelsel, met als gevolg dat de handhaving in het geding komt.

In de kamerbrief en in de beantwoording van kamervragen constateert de staatssecretaris dat uit de Gebruiksprognose 2017 blijkt dat Schiphol sneller groeit dan werd aangenomen en dat er meer nachtvluchten worden uitgevoerd dan afgesproken. Dat bekent dat de regelgeving en het handhavingskader voor de volumeplafonds in combinatie met het selectiviteitsinstrumentarium eerder klaar moet zijn nu Schiphol het punt van 90% van de capaciteitsgrens is gepasseerd. Dat plafond kan immers pas worden gehandhaafd als het gewijzigde Luchthavenverkeersbesluit (LVB) in werking is. Omdat de basis voor de besluitvorming daarover wordt gevormd door het MER, moet dit rapport snel verschijnen. Schiphol is daar al een jaar mee bezig. Naar aanleiding van een door de bewoners gevraagd tussenadvies van de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage moeten de berekeningen echter worden overgedaan.

Dat is niet het enige probleem. Zoals de staatssecretaris zelf aangeeft moet er serieus werk worden gemaakt van het selectiviteitsbeleid. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt in eerste instantie bij de luchtvaartsector. Maar ook het ministerie van Infrastructuur en Milieu moet voorbereidingen treffen.

De sector zou dit zelf regelen via de capaciteitsdeclaratie (de dienstregeling) en een local rule (onderlinge afspraak). Maar in de capaciteitsdeclaratie 2017 is gewoon opgeschreven wat alle maatschappijen bij elkaar willen vliegen, zonder onderscheid tussen netwerkverkeer en pretvluchten. De local rule wordt niet toegepast, bij bij de slotuitgifte vraagt Schiphol nota bene om extra vluchten. Bij de nachtvluchten wordt zelfs het wettelijke aantal overschreden.

De overheid wilde afwachten of deze zelfregulering het gewenste effect zou sorteren. Nu dat niet het geval is, mag het ministerie niet langer treuzelen om het selectiviteitsbeleid afdwingbaar te maken. Daarom moet de staatssecretaris niet aarzelen om de Gebruiksprognose af te wijzen en een verkeersverdeling op te leggen.

Staatssecretaris Dijksma mag het zichzelf aantrekken dat haar deel van het instrumentarium nog niet klaar is. Bij de behandeling van de Actieagenda Schiphol eerder dit jaar hebben de bewoners haar namelijk al tot spoed gemaand (!).

Deel dit bericht

12 juni 2023

Tweede Kaagbaan van de baan

Lees meer