Tweede Kamer debat over Actieagenda Schiphol

Donderdag 23 juni 2016

Tweede Kamer debat over Actieagenda Schiphol

Op 30 juni a.s. bespreekt Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu de Actieagenda Schiphol. Daarin geeft het kabinet aan hoe het de positie van Schiphol wil behouden in het licht van actuele ontwikkelingen en bedreigingen. Als leidraad kiest het kabinet voor “ontwikkeling in balans met de omgeving”

Hoewel dat motto de bewoners aanspreekt, is de uitwerking daarvan veel te mager. De plannen gaan vooral over de economische perikelen, maar hinderbeperking komt er bekaaid af. Om de kamercommissie duidelijk te maken dat geluidhinder en luchtvervuiling echt serieus moeten worden genomen, is het van belang dat de omwonenden dit niet alleen laten merken via het overleg in de Omgevingsraad Schiphol

Vandaar de oproep aan belangstellenden om donderdag 30 juni vanaf 13.30 uur aanwezig te zijn op de publieke tribune in het kamergebouw (ingang Lange Poten). Wie verhinderd is kan het kamerdebat live volgen.

 

WAT STAAT ER OP HET SPEL?

Hinderbeperking
Ondanks de afspraken in het Aldersakkoord, is er van de beloofde hinderbeperking nog weinig terecht gekomen. Schiphol sjoemelt met cijfers om dat te verbloemen: zo worden de resultaten van stille landingen en de nieuwe startprocedure veel te rooskleurig voorgesteld, het aantal ernstig gehinderden zwaar onderschat en de beloofde vermindering van nachtvluchten met oneigenlijke argumenten geschrapt.
Het binnenkort verschijnende Milieueffectrapport (MER) moet zeer kritisch worden beoordeeld.

Selectiviteit
Gezien de beperkte fysieke capaciteit van Schiphol en de bescherming van de leefomgeving (geluidsbelasting en luchtvervuiling) krijgt het netwerkverkeer voorrang boven vakantievluchten. De voorgenomen maatregelen blijken echter niet toereikend en te laat, waardoor er van de ambitie “ontwikkeling in balans met de omgeving” weinig overblijft. Ook dreigt netwerkverkeer weggedrukt te worden door point-to-point-verkeer.
De Actieagenda Schiphol van het kabinet dient selectiviteit concreter uit te werken.

Overleg
Bij de ontwikkeling van Schiphol moeten moeten drie conflicterende belangen worden behartigd: economie (luchtvaartsector), woningbouw (bestuurders) en milieu (bewoners). Om een integrale afweging te waarborgen, is de Omgevingsraad Schiphol ingesteld. De behandeling van twee belangrijke adviesaanvragen (over uitwerking van het normen- en handhavingsstelsel en over het vraagstuk wonen en vliegen) stagneert omdat de luchtvaartsector en de bestuurders selectief willen winkelen in het Aldersakoord ten koste van de leefomgeving.
De Omgevingsraad Schiphol (ORS) moet met spoed worden gereactiveerd

Deel dit bericht

12 juni 2023

Tweede Kaagbaan van de baan

Lees meer