Wordt voldongen feiten scheppen beloond?

Zondag 16 oktober 2016

In een interview in het Financieel Dagblad onder de kop “Schiphol wint altijd” heeft de ORS-bewonersdelegatie bij monde van haar delegatieleider Kees van Ojik laten weten dat het de eigen schuld van Schiphol is dat het nu tegen zijn grenzen aan loopt. Van de ca. 48.000 vliegbewegingen die er sinds het afsluiten van het Aldersakkoord in 2008 zijn bijgekomen, is ruim 65% vrijetijdsverkeer. Daarmee heeft Schiphol de schaarse groeiruimte tot en met 2020 verspild: die was immers bedoeld voor netwerkverkeer, dat ook naar eigen zeggen “belangrijk is voor de economische en sociale ontwikkeling van Nederland”.

Nu het overeengekomen plafond van 500.000 vliegbewegingen volgend jaar wordt bereikt, wil Schiphol af van deze grens. Maar zo’n plafond was juist bedoeld om ander gedrag teweeg te brengen, namelijk selectieve in plaats van ongebreidelde groei. Het scheppen van voldongen feiten mag niet worden beloond. Schiphol probeert nu met spectaculaire – maar niet onderbouwde – cijfers over vermeende hinderbeperking extra groeiruimte binnen te halen. De bewoners trappen daar niet in en zullen de berekeningen in het komende Milieu Effect Rapport (MER) aanvechten. Zij houden onverkort vast aan het een-en-ondeelbare Aldersakkoord.

 

Deel dit bericht

12 juni 2023

Tweede Kaagbaan van de baan

Lees meer