Studiegroep Vlieghinder Zwanenburg

De vereniging verricht studie op het gebied van geluidshinder, luchtvervuiling, baan- en routegebruik in verband met Schiphol.
Met de uitkomsten van deze studie wil de vereniging de belangen behartigen van de inwoners van Zwanenburg en Halfweg.

Kiesman

Naam: Kees van Ojik
Profiel: Als huisarts geconfronteerd met de gevolgen van vlieghinder voor de gezondheid. Tientallen jaren deelnemer aan het overleg tussen Schiphol en Omgeving. Bewonersvertegenwoordiger van Haarlemmermeer in de CROS. Delegatieleider van de bewonersdelegatie aan de Alderstafel. Hart voor het milieu, bewust van het economische belang van het netwerk van Schiphol. Doel is evenwicht tussen welvaart en welzijn.