Belangengroep Polderbaan Amestelle

De vereniging wil de nadelige gevolgen van Schiphol voor de kwaliteit van de leefomgeving van de inwoners beperken. Deze gevolgen betreffen de geluidshinder, de risico's voor de veiligheid en gezondheid van de inwoners. Daarnaast ondervinden de dorpen Zwanenburg en Halfweg de nadelige gevolgen van de wettelijke Schipholbeperkingen voor de ontwikkelingskansen en het voorzieningenniveau.

Kiesman

Naam: E.J. Haverkort