Bewonersorganisatie leefomgeving Stommeer in Aalsmeer

Kiesman

Naam: Rob Lutgerhorst
Profiel: Sinds 2008 lid van het bestuur wijkoverleg Stommeer.
In toenemende mate begaan met de leefproblemen welke bewoners door de aanwezigheid van Schiphol ondervinden. Maar met het besef dat de aanwezigheid van Schiphol een gegeven is, maar dat de gevolgen daarvan zo evenwichtig als mogelijk is over de hele regio dient te worden verdeeld.
Heeft deelgenomen in de werkgroep overlast Zuid-Oost hoek van Schiphol waar Aalsmeer en Uithoorn onder vallen. De werkgroep komt naar verwachting eind september dit jaar met een advies.