Buurtbeheer Meerwijk

Buurtbeheer Meerwijk is gericht op samenhang en leefbaarheid in de buurt.
De toename van geluidsoverlast van vliegtuigen heeft een negatief effect op de leefbaarheid. We willen meepraten om te zien of dat beter kan.

E-mail organisatie

Kiesman

Naam: Peter Pit
Profiel: Ik ben vrijwilliger voor buurtbeheer Meerwijk. Ik heb weinig tijd, maar vind dit zo belangrijk dat ik tijd vrij maak.