Dorpsraad Nieuw-Vennep

De stichting heeft als doel bijdragen te leveren aan het behoud en de verbetering van een aantrekkelijke en gezonde woon-, werk- en leefomgeving van de bevolking van Nieuw-Vennep en buurtschap 't Kabel, waaronder begrepen aspecten van volksgezondheid, drugsbeleid en (concrete) stedenbouwkundige en/of planologische belangen, aangaande onder meer verkeersveiligheid en/of verkeersdruk en verkeersontsluitingen, tevens aspecten van ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, cultuur, recreatie, welzijn, historie, veiligheid, groen en/of openbare werken en jeugd, tevens het bevorderen van activiteiten en het vergroten van het saamhorigheidsgevoel alsmede alle overige aangelegenheden van algemeen nut, economie, welzijn en cultuur, in de meest ruime zin van het woord.
Namens de stichting heeft een afgevaardigde twee jaar deelgenomen in VGP.

E-mail organisatie

Kiesman

Naam: P.R.Bootsman
Profiel: Schiphol heeft een enorme impact op de leefomgeving van ons dorp. Door de ingewikkelde wet- en regelgeving is het moeilijk om alles nog te kunnen bevatten. Samenwerken met andere organisatie is dan ook een pre om Schiphol te helpen herinneren en te houden aan hun afspraken.
De groei van Schiphol onder het mom van banenmotor mag nooit een blanco cheque zijn om maar te doen wat zogenaamd "goed" voor ons is. Dat kan alleen als bewoners serieus gehoord worden met in onze achtertuin de Kaagbaan.