Hinderbeperking Binnengebied Kaagbaan

Het doel van de vereniging is het beperken van de nadelige gevolgen van de Luchthaven Schiphol voor de kwaliteit van de leefomgeving van de inwoners van ’t Kabel en Rijnlanderweg. Deze gevolgen betreffen de geluidshinder, de risico’s voor de veiligheid en gezondheid van de inwoners. De vereniging richt zich primair op de gevolgen van de starts en landingen van de Kaagbaan.

E-mail organisatie

Kiesman

Naam: J.Schreurs
Profiel: Woont en werkt sinds 1986 In buurtschap ’t Kabel te Nieuw-Vennep ( het binnengebied Kaagbaan grenswaarde 58db(A) Lden contour )
Is bereid zich in te zetten voor de bewonersbelangen voor de cluster Kaagbaan binnengebied.
Aandachtspunten zijn:
- Het streven om de hinder (overlast) zo klein mogelijk te houden.
- De woon-en leefomgeving in de regio waar mogelijk te verbeteren, indien niet mogelijk dan trachten naar oplossingen te zoeken.
- Voor bewoners onder en nabij de vliegpaden en boven de 75dB(A,) onderzoek laten doen naar de mogelijke gezondheidsrisico’s ten gevolge van geluid en uitstoot.
- Samenwerken met vertegenwoordigers binnen de cluster Kaagbaan waarbij we moeten kijken naar de gezamenlijke belangen van binnen en buitengebied.