Omgevingsbelang Oud Spaarndam tegen overlast Schiphol

Het doel van de vereniging is het beperken van de nadelige gevolgen van de nabije ligging van de Luchthaven Schiphol voor de kwaliteit van de leefomgeving van de inwoners van Spaarndam. Deze gevolgen betreffen de geluidshinder, de risico’s voor de veiligheid en gezondheid van de inwoners en gevolgen van wettelijke Schipholbeperkingen voor de leefbaarheid. De vereniging richt zich primair op de gevolgen van het vliegverkeer van de Polderbaan.
De vereniging wil haar doel bereiken door:
- aanmelding als ‘achterbanorganisatie’ bij de OMGEVINGSRAAD SCHIPHOL
- met een kiesman deel te nemen aan de verkiezing van clustervertegenwoordigers voor de OMGEVINGSRAAD SCHIPHOL.
- tenminste een maal per jaar de gelegenheid te bieden aan de leden om te worden geïnformeerd over het overleg in de OMGEVINGSRAAD SCHIPHOL en daar een oordeel over uit te spreken.

Kiesman

Naam: B. Wethmar
Profiel: Sinds 1990 ben ik met mijn gezin woonachtig in Spaarndam. Na de indienststelling van de Schiphol Polderbaan ben ik als voorzitter actief geweest voor de bewoners belangengroep SOS2. Sinds 30 jaar ben ik actief in de ICT branche in diverse commerciële functies. Ik ben zeker niet tegen vliegen of Schiphol maar ben wel voor een juiste regulering en evenwicht tussen hetgeen maatschappelijk gewenst is en de commerciele belangen van een mainport als Schiphol.