Omgevingsbelang Spaarndam West tegen overlast Schiphol

DOEL
Het doel van de vereniging is het beperken van de nadelige gevolgen van de nabije ligging van de Luchthaven Schiphol voor de kwaliteit van de leefomgeving van de inwoners van Spaarndam. Deze gevolgen betreffen de geluidshinder, de risico’s voor de veiligheid en gezondheid van de inwoners en gevolgen van wettelijke Schipholbeperkingen voor de leefbaarheid. De vereniging richt zich primair op de gevolgen van het vliegverkeer van de Polderbaan.
De vereniging wil haar doel bereiken door:
- aanmelding als ‘achterbanorganisatie’ bij de OMGEVINGSRAAD SCHIPHOL
- met een kiesman deel te nemen aan de verkiezing van clustervertegenwoordigers voor de OMGEVINGSRAAD SCHIPHOL.
- tenminste een maal per jaar de gelegenheid te bieden aan de leden om te worden geïnformeerd over het overleg in de OMGEVINGSRAAD SCHIPHOL en daar een oordeel over uit te spreken.

Kiesman

Naam: Th.G. (Theo) Köhler
Profiel: Korte beschrijving kiesman
34 jaar woonachtig in Spaarndam, 1992-1996 lid Dorpsraad Spaarndam, 1996-heden werkgroep SOS (Stop Overlast Schiphol) Dorpsraad Spaarndam, 26 jaar werkzaam geweest bij Sony Music en 18 jaar eigen bedrijf (Audio-Video producties)