Platform Velsen Overlast Schiphol Velserbroek

De stichting Platform Velsen Overlast Schiphol (PVOS) is in 2003 opgericht door inwoners van de gemeente Velsen en streeft ernaar om de vlieghinder terug te dringen tot een aanvaardbaar niveau. Het Platform is niet tegen vliegen op zich, maar vindt wel dat er grenzen zijn aan de overlast en het gevaar die burgers daarvan mogen ondervinden.

Het Platform is in zijn activiteit onafhankelijk, maar werkt samen waar dat tot versterking van haar doelstelling kan leiden, zoals met de gemeente Velsen en met andere regionale bewonersplatforms.

Kiesman

Naam: Job Rosenhart