Platform Vliegoverlast Amsterdam

De vereniging heeft tot doel het aantal vliegbewegingen boven de gemeente Amsterdam en de daarmee gepaard gaande geluidsoverlast, stank en gevaar voor bewoners, zoveel mogelijk te beperken en al het geen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

E-mail organisatie

Kiesman

Naam: Kees Weijer