Stichting Dorpsbelangen Burgerveen

Belangenbehartiging van de inwoners van Burgerveen in de breedste zin des woords.

E-mail organisatie

Kiesman

Naam: Arnoud Hendriks
Profiel: Woon sinds 32 jaar in Burgerveen onder de Kaagbaan. Werkzaam geweest in de gezondheidszorg zowel inhoudelijk als op management niveau. Gewerkt als inhoudelijke adviseur bij een grote zorgverzekeraar. Sinds 3 jaar lid van de Dorpsraad Burgerveen . Schiphol is een niet weg te denken bedrijf in de regio wiens bedrijfsvoering gevolgen heeft op een groot gebied buiten haar eigen bedrijfsterrein. De gevolgen moeten open en eerlijk gecommuniceerd worden met de omgeving en er zal regelmatig een afweging vragen hoe lusten en lasten verdeeld moeten worden. De omgevingsraad is daarvoor het wettelijk instrument.
Als een van de bewoners en als vertegenwoordiger van "leden' die de lijst ondertekend hebben wil ik een bijdrage leveren in de afwegingen die gemaakt moeten worden rond de bedrijfsvoering in relatie tot de effecten die deze op de omgeving hebben.