Stichting Dorpsraad Zwaanshoek

Het behartigen van de algemene en de collectieve belangen van de inwoners of van bepaalde groepen van inwoners van Zwaanshoek, onder meer op het terrein van woon -en leefmilieu, ruimtelijke ontwikkeling, welzijn, cultuur, recreatie en jeugd- en jongerenwerk.

E-mail organisatie

Kiesman

Naam: W. Kruyt
Functie: Voorzitter Dorpsraad Zwaanshoek