Stichting tot Behoud Woongenot van Amstelland tot Zaanstreek (BWAZ)

Het stimuleren, initiëren, faciliteren, subsidiëren en financieren van initiatieven om aantasting van het woongenot door vliegverkeer te voorkomen, te beperken of te (laten) compenseren.

E-mail organisatie

Kiesman

Naam: Dhr. N.H. 't Hart