Stichting Wijkraad Hoofdddorp-Oost

De primaire doelstelling van de wijkraad is het scheppen en onderhouden van zodanige omstandigheden en voorzieningen voor en door bewoners dat de leefsituatie voor de bewoners zo gunstig mogelijk wordt ( Statuten art. 2 lid a.) Evident is voor deze wijk dat het belang van de bewoners in deze dichtst bij Schiphol-Centrum gelegen woonwijk ligt bij alles dat op en rond Schiphol wordt ontwikkeld, zeer groot is. Dit in het bijzonder op het gebied van de leefomgeving en de werkgelegenheid op Schiphol en in de regio.

E-mail organisatie

Kiesman

Naam: G.J. Resoort
Profiel: De heer Resoort is geboren op 03-10-1942. Was werkzaam bij KLM van 1961 tot pensionering in 2002 in verschillende leidinggevende functies. 15 jaar buitenland ervaring. De laatste functie was manager Aerospace Services Operations Schiphol Hub.
2009 – 2013: Lid bewonersraad;
2009 – 2010: Lid actiegroep 380kV tegen de route langs Weg om de Noord en langs de Polderbaan op basis van vliegveiligheid;
2013–heden: Bestuurslid, (woordvoerder/vertegenwoordiger bij afwezigheid van de voorzitter)