Vereniging Dorpsraad Kaag-Buitenkaag

Belangenbehartiger van de bewoners van de dorpen Kaag (Gemeente Kaag en Braassem) en Buitenkaag (Gemeente Haarlemmermeer).

E-mail organisatie

Kiesman

Naam: Chris Muller
Functie: secretaris Dorpsvereniging Kaag-Buitenkaag