Vereniging Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg

De dorpsraad zet zich in voor een gezond, veilig en prettig woon- en leefklimaat voor de inwoners van Zwanenburg en Halfweg. De geluidsoverlast, gezondheids- en veiligheidsrisico's van het gebruik van zowel de Polderbaan als de Zwanenburgbaan heeft daarop een negatieve invloed. Daarnaast blokkeren de Schipholbeperkingen al tientallen jaren de ontwikkeling van de dorpen. Het inwonertal en het voorzieningenniveau namen daardoor af. Er zijn echter ook inwoners die direct of indirect afhankelijk zijn van de werkgelegenheid van Schiphol. Daarom wil de dorpsraad de vlieghinder maximaal terugdringen maar zonder het economische belang van Schiphol in gevaar te brengen. Ook wil de dorpsraad dat de inwoners gecompenseerd worden voor de nadelen van de luchthaven door het voorzieningenniveau te verbeteren.

Kiesman

Naam: M.J.A. (Martin) Kuiper
Profiel: Ik woon al 40 jaar in Zwanenburg onder de landingsbaan
van de Zwanenburgbaan in het z.g. binnen gebied.
Als geen ander weet ik wat de hinder betekend.
Ondanks het feit dat ik ondernemer ben en het economisch
belang onderken van de luchthaven Schiphol, ben ik van
mening dat er een evenwicht gezocht dient te worden
tussen deze belangen.