Vereniging Waardeiland

De Statuten van de Vereniging Waardeiland (VWE) omschrijven het doel van de vereniging als: het behartigen van de gezamenlijke woon- en leefbelangen van bewoners van het Waardeiland.
Om dit te bereiken kan de vereniging de navolgende acties ondernemen:
- Het verstrekken van informatie aan leden en aspirant leden,
- Het voeren van overleg met instanties, groepen of personen die zich bezig houden met de woon- of leefomgeving van het Waardeiland,
- Het bewaken van de planologische visie over het stadsdeel Waardeiland,
- Het fungeren als aanspreekpunt ten behoeve van plannen van de gemeente of provincie
- Het indienen van verzoek- of bezwaarschriften in verband met het bovenstaande
Daarnaast wil de vereniging het saamhorigheidsgevoel van de bewoners van het Waardeiland als community bevorderen door het organiseren van gezamenlijke activiteiten.
Behalve het organiseren van gezamenlijke activiteiten wil de vereniging faciliteren dat bewoners elkaar weten te vinden voor hulp, sport, en andere bezigheden.

E-mail organisatie

Kiesman

Naam: W.F. (Fred) de Koning