Wijkraad Katwijk-Noord

De wijkraad heeft als doel:
Een bijdrage te leveren aan het in standhouden en versterken van de identiteit en herkenbaarheid van de eigen kern.
Het vervullen van een klankbordfunctie en signaleringsrol met betrekking tot:
- ontwikkelingen van en in de kern
- de leefomgeving in de kern
- de veiligheid in de kern
- alle overige aangelegenheden op het vlak van wonen, werken, welzijn, spelen, recreëren en veiligheid.

E-mail organisatie

Kiesman

Naam: Dem Graaff