Actieplan groene luchtvaart onhaalbaar

Donderdag 4 oktober 2018

Vermindering van uitstoot” net zo vaag als “matiging van groei”

Het door de luchtvaartsector gelanceerde plan om de CO2 uitstoot van de Nederlandse luchtvaart met eenderde te verminderen is gedoemd te mislukken. Er is namelijk geen sprake van vermindering en in het gunstigste geval blijft de uitstoot gelijk. Of dat laatste lukt is trouwens ook twijfelachtig. Enerzijds bestaan de maatregelen uit een serie vrijblijvende, reeds bekende goede voornemens. Anderzijds doet de beoogde verdere luchtvaartgroei het effect van zelfs geringe besparingen teniet. Met dit plan levert de luchtvaartsector derhalve geen enkele bijdrage aan de reductiedoelstellingen van het internationale klimaatakkoord en de nationale klimaatwet.

Dit nieuwste plan vertoont overigens opvallende gelijkenis met het recente voorstel  om Schiphol “gematigd” te laten groeien. De jaarlijkse stijgingen tellen in 10 jaar zelfs op tot een grotere groei dan eerder geclaimd. En dat terwijl er helemaal geen groeiruimte is, integendeel er is juist een inhaalverplichting voor niet geleverde hinderbeperking. Dat betekent bevriezen van de groei. Niet alleen wegens leefbaarheid en duurzaamheid, maar ook om andere redenen zoals veiligheid, gezondheid en selectiviteit is een pas op de plaats onontkoombaar.

In ieder geval is duidelijk dat noch de door de luchtvaartsector gepresenteerde vermindering van uitstoot, noch de eerder voorgestelde matiging van de groei, een adequaat antwoord biedt op de grote uitdaging waarvoor wij staan: waar moet het heen met de luchtvaart?

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer