Anticipatiebeleid ministerie schaadt bewonersbelangen

Maandag 30 januari 2017

Door vooruit te lopen op nieuwe wetgeving voor woningbouw rond Schiphol, negeert het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) de belangen van de omwonenden. Hun ingediende  bezwaren worden zonder zorgvuldige afweging terzijde gelegd. Wanneer die behandeling ooit nog plaatsvindt, is dat mosterd na de maaltijd. De bewoners zullen de zoveelste vorm van gedoogbeleid rond Schiphol aanvechten.

Onlangs heeft de staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu (IenM) aangekondigd dat de woningbouwmogelijkheden rond Schiphol worden verruimd, zonder dat aan de bijbehorende voorwaarden is voldaan. De staatssecretaris doorbreekt daarmee de lopende bezwaarprocedure en tast de rechtsbescherming van omwonenden aan. Zij motiveert haar besluit met de stelling dat er in de regio breed draagvlak voor het wijzigingsbesluit blijkt: ‘De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft na overleg met Schiphol, KLM, betrokken gemeenten en provincies besloten het Luchthavenindelingsbesluit (LIB) te wijzigen.’ Wie ontbreken er in dit rijtje? Juist de omwonenden!

De Bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) vindt ten principale dat het vraagstuk wonen of vliegen in de ORS thuishoort. Zij is niet tegen elke uitbreiding van het aantal woningen rond Schiphol, maar alleen onder strikte voorwaarden. Die hebben te maken met de overeengekomen hinderbeperking, de gevolgen voor de groeiruimte van de luchthaven en de individuele rechtsbescherming van omwonenden. Daartoe hebben zij een zogeheten zienswijze ingediend op de voorgenomen wijziging van het Luchthavenindelingsbesluit (LIB). Het ministerie legt deze bezwaren nu zonder behandeling terzijde. Als die behandeling ooit nog zal plaatsvinden, is dat mosterd na de maaltijd.

Daarom eisen de bewoners dat alle ingediende bezwaren eerst zoals wettelijk verplicht worden behandeld, met de mogelijkheid van beroep op de Raad van State. De ORS-bewonersdelegatie heeft tot dusver loyaal meegewerkt aan de invoering van nieuw beleid voor Schiphol, inclusief gedoogbeleid als dat nodig is. Maar nu het ministerie de bewoners buiten spel zet en de rechtsbescherming van omwonenden aantast, zien zij zich gedwongen naar de rechter te stappen.

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer