Betere aansturing Schiphol hoognodig

Woensdag 18 december 2019

De ontwikkeling van Schiphol is volledig uit de hand gelopen. Betere aansturing en effectieve omgevingsparticipatie blijven hoognodig. Maar de uitkomst van de Luchtvaartnota maakt dat ongewis.

De groei van Schiphol de afgelopen 10 jaar heeft ertoe geleid dat tegen alle beloften in het aantal ernstig gehinderden met 50% is gestegen. Als ook het toegenomen aantal woningen wordt meegeteld komt daar nog eens 16% bij. Dat alleen al bewijst dat een betere aansturing van Schiphol in de toekomst hoognodig is.

Dit concludeert Pieter van Geel als interim-voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) in zijn tussenadvies aan minister Van Nieuwenhuizen. Op basis van een kritische analyse over het functioneren van de ORS komt hij tot de slotsom dat Schiphol een besturingsmodel nodig heeft waarin effectief wordt gesproken met belanghebbenden. Het is immers niet goed voor te stellen dat belangrijke ontwikkelingen rondom Schiphol tot stand komen zonder actieve betrokkenheid van bewoners, gemeenten en provincies.

Van Geel presenteert drie modellen voor de inrichting van een ORS-nieuwe-stijl. Wat de ORS-bewonersdelegatie betreft verdraagt het eerste – waarbij de regie volledig bij het Rijk ligt – zich niet met de gewenste actieve betrokkenheid van de omgeving. Het tweede – waarbij de regie in handen wordt gelegd van Schiphol – is gelet op het ervaringen in het verleden weinig vertrouwenwekkend. Rest de derde variant waarbij onder leiding van een onafhankelijke gebiedsregisseur een compromis over de gewenste ontwikkeling wordt doorgevoerd. De ORS-bewonersdelegatie gaat zich beraden op deze varianten. Doorslaggevend is of  “verbeteringen in de leefomgeving” door de gedupeerden daadwerkelijk zo worden ervaren.

Het wachten is nu op de Luchtvaartnota. Die moet een nieuw “luchtvaartakkoord” opleveren dat recht doet aan alle belangen. De voortekenen zijn helaas niet gunstig. De druk van de “groeidrammers” om tegen de maatschappelijke trend in toch groei te forceren is enorm. Er circuleren plannen om het banenstelsel van Schiphol uit te breiden en de baancapaciteit ook nog eens verder op te voeren. Als een ding duidelijk is geworden is dat groei op de huidige locatie onaanvaardbaar is. Of de door Van Geel beoogde “verbinding” tussen Schiphol en de omgeving tot stand komt is nog allerminst zeker.

 

Interview Van Geel in NRC 20 december 2019

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer