Bewoners ORS boycotten feestje Stichting Leefomgeving Schiphol

Dinsdag 16 januari 2018

De bewonersvertegenwoordigers in de Omgevingsraad Schiphol zullen demonstratief afwezig zijn bij de bijeenkomst op 18 januari  (Thamerkerk, Uithoorn) van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS). Ze tonen daarmee hun ongenoegen over het ondoorzichtige toewijzen van geld dat bedoeld is voor de verbetering van de leefomgeving, als pleister op de wonde van de hinder die Schiphol de omgeving aandoet.

Meermalen heeft de bewonersafvaardiging in de SLS in gesprekken met het bestuur aangegeven dat zij –  tegen alle afspraken in – niet betrokken zijn bij SLS projecten. De totale ORS bewonersvertegenwoordiging accepteert niet langer dat de keuze voor projecten gebeurt in een ondoorzichtig proces waarin feitelijk alleen de provincie Noord-Holland en Schiphol participeren.

Het fonds is destijds ingesteld door en voor bewoners. De provincie NH en Schiphol bedisselen in achterkamertjes wie wel of niet wordt gecompenseerd en welke projecten in aanmerking komen voor een bijdrage. De ORS clustervertegenwoordigers vinden het onacceptabel dat de provincie en Schiphol hun afspraken uit het Aldersakkoord en het hierin afgesloten Convenant Leefbaarheid niet nakomen. Te meer omdat na de evaluatie van de eerste tranche is vastgesteld dat de samenwerking en communicatie met de bewoners verbeterd moest worden.

Deel dit bericht

19 juni 2023

MRS: krimp Schiphol onontkoombaar

Lees meer